ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมควร    มั่งมี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2