ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ยอพกลิ่น    จำปาไชยศรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าอุเทน
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2