ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาง ยอพกลิ่น    จำปาไชยศรี
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านท่าอุเทน
สังกัด สพป.นครพนม เขต 2