ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุชาติ    ร่มโพธิ์สระ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดมงคล
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1