ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วัชรพงษ์    ญาณกาย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปลาเค้าวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1