ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัย    จันใต้
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดงเมืองวิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1