ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปฏิพล    ดำรงศุภปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลจอมหมอกแก้ว
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2