ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รชฏ    อิ่นคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
แม่ตะละวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2