ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระพงศ์    ถิ่นแสนดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1