ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อัครพงษ์    ภูจริต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโหมนสงเคราะห์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1