ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ส.ต.อ. อำนวย    เชื้อแขก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคุยแพง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3