ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรวัฒน์    ซาซุมวงษ์หิรัญ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านเหล่าค้อ
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1