ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์ฤทธิ์    คำประเวศย์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวงษ์วารี
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4