ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิรมย์    เข็มพุดซา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์)
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3