ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดิ์ชัย    กาวี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงคำ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2