ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิสัณห์    อินลี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสันก้างปลา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2