ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมคิด    อินธิแสง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกไม้งาม
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3