ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษแก้ว    ขุมคำ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกกลางราษฎร์พัฒนา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1