ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัณต์    ดลภักดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
กุดอ้อประชานุสรณ์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1