ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมาน    สาครจิตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบากัน
สังกัด
สพป.กระบี่