ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ประพิมพ์พรรณ    นิลกรณ์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดนางคุ่ม
สังกัด
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1