ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีรศักดิ์    บุพศิริ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2