ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว จินตนา    จ่าเห็ม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2