ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วรรณภา    เกตุสุวรรณ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดเกตุสโมสร
สังกัด
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1