ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทีปกรณ์    วิโมกข์รัตน์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
จอมทองวิทยา
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3