ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย รักษ์ศักดิ์    สิงห์มหาไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกนางามสามัคคี
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1