ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง เพชรัตน์    สีหาทัพ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผักแว่น
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3