ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิริยะ    นาชัยเวียง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดชัยสุนทร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1