ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บรรทม    พิมพ์ทองครบุรี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนางเหริญ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3