ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณิชนันท์    นิติสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกโจด
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3