ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์    ขุนไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดทับปรู
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2