ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    เขียงกระโทก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าวังไทรสามัคคี
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3