ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย นรินทร์    เกษสว่าง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโสกคลอง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3