ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มนัส    ประเสริฐสวัสดิ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดราชโอรส
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)