ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วีระชัย    อินทร์แปลง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหลุมเงิน
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3