ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์​    เวียนรอบ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เดชอุดม
สังกัด
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)