ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภิญโญ    ยอดกระโทก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2