ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สิทธิศักดิ์    เทศประสิทธิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดวังไคร้
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2