ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    ไชยพุฒ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองไทร
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3