ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง รุ่งนภา    บุญกลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บึงพญาปราบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 1