ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรศักดิ์    กุดวิสัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คำปลาฝาโนนชัย
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1