ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เพิ่มพูน    ผ่านสำแดง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โปโลเล้าสามัคคีวิทยา
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1