ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย จักรกล    ศรีศักดิ์พัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1