ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชุติมา    บุตรชม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดบ้านบางลายใต้
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2