ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
จ.ส.อ. สงวน    มาลัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสิบสอง
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2