ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนัญกรณ์    ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบางพล้อ-ยางหลวง
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2