ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พรนัชชา    เพ็งวิชัย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3