ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสากล    มีน้อย
ตำแหน่ง
  ครู
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศศบ พลศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาตรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  สุขศึกษา พลศึกษา
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  บ้านพระพุทธ
สังกัด
  สพป.นครราชสีมา เขต 2
e-mail
 
โทรศัพท์หน่วยงาน
  044321574