ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทิพวรรณ    ตันยี่
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งใหญ่
สังกัด
สพป.พิจิตร เขต 2