ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศักดา    อะทะจา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางมะขามป้อม
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2