ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พิศิษฐ์    ยางกลาง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านบ่อลิงประชาสรรค์
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 3